Vælg dit sprog

Ansvarsfraskrivelse

Sto vedligeholder og ændrer hjemmesiden med stor nøjagtighed. Sto giver dog ingen garanti eller andet løfte om rigtigheden eller fuldstændigheden af på hjemmesiden opgivet information. Alt skriftligt materiale, som findes tilgængeligt på, eller som kan nås via hjemmesiden, gives ”som det er”, og Sto kan således ikke drages til ansvar for skade eller tab af nogen art, som var, eller kunne være, en følge af information givet på hjemmesiden.

Sto giver ej heller nogen garanti for, eller andet løfte om, at serveren, som gør hjemmesiden tilgængelig, er virusfri eller fri for andre komponenter, som kan inficere eller på anden måde forårsage skade på din computer eller anden ejendom, når du går ind på, surfer på, downloader fra eller på anden måde anvender hjemmesiden.

Hjemmesiden kan f.eks., for at give en bedre brugeroplevelse, indeholde links til andre hjemmesider på internettet, som ejes og kontrolleres af tredjemand. Sto beder dig være opmærksom på, at sådanne hjemmesider ikke er under Sto’s kontrol, og at Sto derfor ikke på nogen måde kan tage ansvar for indholdet på disse hjemmesider.

Sto har ikke ansvar for indirekte skade, såsom f.eks. tab eller udebleven fortjeneste. Skader, som er opkommet på anden måde, erstattes ikke af Sto, så længe Sto har udvist normal forsigtighed.

Det, som angives i denne klausul, gælder kun så længe, intet andet følger af for Sto tvingende og gældende lovgivning.

RIGHT OFFCANVAS AREA