Vælg dit sprog

Hvad er en StoMester?

stomester_facade_akustik_gulv_interir_1
StoMester logoet er din sikkerhed for kvalitet. Under logoet er listet de systemer udføren er StoMester indenfor.

En StoMester er en særligt dygtig og erfaren udfører af Sto. Der findes forskellige StoMestre indenfor de forskellige Sto-systemer.

For at blive StoMester indenfor et bestemt system skal man opnå følgende:

  • Have udført en række Sto-projekter med god og stadig høj kvalitet.
  • Have gennemgået en uddannelse i de relevante Sto-systemer eller tilsvarende. Ledende medabejdere skal kunne dokumentere at have gennemført uddannelse.
  • Overholder de danske overenskomster.
  • Dokumentere projektet med før- og efter billeder.

Hvert år gennemgås kriterierne for at kunne godkendes som StoMester igen det efterfølgende år.

StoMester-ordningen er derfor din sikkerhed for udførsel i bedst mulig kvalitet. For at dokumentere dette modtager du et dokument med oplysninger om det udførte arbejde.

RIGHT OFFCANVAS AREA