Vælg dit sprog
Tilbage til oversigten

Villa i Charlottenlund

Facaderenovering

Villaen er renoveret med StoNordic facadesystem. Den er sandblæst og pudset op med en Levell Cote.

Bygningen er malet i StoColor Lotusan 16038, mens gesims og sokkel er malet henholdsvis hvid og sort.

Færdiggjort:
2021
StoMester:
Badogfacade.dk
Bygningsejer:
Privat
Produkter:
StoNordic, malet med StoColor Lotusan 16038, hvid og sort
Fotograf:
Michael Ellehammer

Lokation

RIGHT OFFCANVAS AREA