Vælg dit sprog

Erklæring om databeskyttelse

A. Ansvar for behandling af personoplysninger
Den ansvarlige for behandlingen af personoplysninger på dette website iht. General Data Protection Regulation (GDPR) er:

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
2650 Hvidovre
Tlf. +45 70 27 01 43
Hjemmeside: http://www.sto.dk
E-mail: kundekontakt@sto.com

Denne erklæring om databeskyttelse forklarer hvordan vi behandler dine personlige data (i det følgende kaldt “data”).

B. Behandling af data
Som del af arbejdet med at drive denne hjemmeside behandler vi personlige data. Behandlingen af data omfatter også videregivelse ved overførsel.

Overføring af data til USA reguleres af EU-US Privacy Shield, en rammeaftale om beskyttelse af private oplysninger mellem EU og USA som er vedtaget af Europa-Kommissionen. Aftalen forsikrer at garantierne for dataoverførsel til USA, baseret på rammeaftalen EU-US Privacy Shield, lever op til samme standarder for databeskyttelse som inden for EU. I det omfang vi overfører data til USA har vi sikret os, at vores serviceudbydere står på listen over virksomheder, der lever op til kravene fra EU-US Privacy Shield.

De specifikke typer af data som påvirkes, formålet med bearbejdningen, det retslige grundlag, modtagere og overførsel af oplysninger til tredjelande præsenteres her:

a) Logfiler
Vi registrerer dine besøg på vores hjemmside og behandler følgende oplysninger: Navnet på hjemmesiden du besøgte, dato og klokkeslæt for besøget, mængden af overført data, browsertype og -version, operativsystemet du brugte, referrer URL (den forrige side du besøgte), din IP-adresse og din internetleverandør. Dette er nødvendigt for at holde vores hjemmeside sikker. Vi behandler denne nævnte data på grundlag af vores legitime interesser i overensstemmelse med Artikel 6, paragraf 1 (f) i GDPR. Logfilen slettes efter syv dage, såfremt den ikke behøves for at opklare eller bevise konkrete lovovertrædelser som man bliver opmærksom på inden for denne tidsperiode.

b) Hosting
I forbindelse med hosting gemmes alt data, som er blevet behandlet som led i driften af denne hjemmeside. Dette er nødvendigt for at hjemmesiden skal fungere. Vi behandler ovenstående data på grundlag af vores legitime interesser i overensstemmelse med Artikel 6, paragraf 1 (f) i GDPR. For at opretholde vores online tilstedeværelse benytter vi os af tjenester fra webhoteller, til hvem vi overfører ovenstående data.

c) Kontakt
I tilfælde af at du kontakter os vil data om dig (navn og kontaktoplysninger, hvis du videregiver dem til os) og din meddelelse udelukkende blive behandlet med det formål at tage hånd om din forespørgsel. Dette gør vi i overensstemmelse med Artikel 6, paragraf 1 (b) af GDPR eller Artikel 6, paragraf 1 (f) af GDPR,for at kunne tage hånd om din forespørgsel.

d) Nyhedsbrev
Vi giver dig mulighed for at abonnere på et nyhedsbrev, så vi regelmæssigt kan give dig information om vores virksomhed og vores tilbud. Abonnerer du på nyhedsbrevet vil vi behandle de data som du giver os når du påbegynder dit abonnement (e-mailadresse og andre oplysninger, som du frivilligt har delt med os). Udsendelse af nyhedsbrevet via abonnement baseres på dit samtykke i overensstemmelse med Artikel 6, paragraf 1 (a) af GDPR.

Abonnementet på nyhedsbrevet baseres på den såkaldte double opt-in-metode. For at forhindre misbrug af din e-mailadresse sender vi dig en e-mail efter at du har registreret din e-mailadress, hvor vi beder dig bekræfte abonnementet. Dit abonnement registreres, sådan at vi kan sikre os at abonementsprocessen følger de juridiske krav. Dato og klokkeslæt for hvornår du påbegyndte dit abonnement registreres, samt dato og klokkeslæt for hvornår du bekræftede abonnementet, sammen med din IP-adresse og/eller din e-mailadresse.

e) Hjemmesideanalyse og markedsføring
Vi anvender cookies for at muliggøre visse funktioner på hjemmesiden. Cookies er små datapakker som gemmes på din enhed og deles med andre leverandører. Nogle af vores cookies slettes så snart du lukker din browser (såkaldte session cookies). Andre cookies bliver på din enhed og gør det muligt at genkende din browser næste gang du besøger vores hjemmeside (såkaldte persistent cookies). Du kan slette alle cookies som ligger gemt på din enhed og indstille almindelige browsere til ikke at gemme cookies. Hvis du vælger at gøre dette skal du muligvis ændre visse indstillinger hver gang du besøger denne hjemmeside, hvilket kan medføre at visse funktioner ikke fungerer efter hensigten.

Vi bruger cookies i forbindelse med følgende funktioner:

Google Analytics
Informationen angående din anvendelse af denne hjemmeside, genereret af en cookie (inkl. din IP-adresse) overføres til og gemmes på en server i USA af Google. Vi anvender denne information for at analysere din anvendelse af hjemmesiden og udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteten til hjemmesideoperatører samt for at tilbyde flere tjenester i forbindelse med anvendelse af hjemmesiden. Den data vi får på denne måde behandles på grundlag af vores hovedinteresse i at optimere markedsføringen af vores online-indhold i overensstemmelse med Artikel 6, paragraf 1 (f) af GDPR. Google kobler ikke under nogen omstændigheder din IP-adresse sammen med øvrig Google-data.

Vi vill pointere at denne hjemmeside anvender Google Analytics med tillægget “anonymizeIp()”. Dette sikrer at IP-adresser afkortes inden de overføres til en server i USA. I de fleste tilfælde forhindrer dette risikoen for, at den gemte data kan anvendes til at direkte identificere en enkeltperson. Kun i ekstraordinære situationer vil hele IP-adressen blive overført til en server i USA, for derefter at afkortes.

Du kan bruge en add-on for deaktivering til Google Analytics browsers til at tilbagekalde dit samtykke til at data gemmes, med virkning fra da af.

Denne add-on er tilgængelig her:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
Bemærk venligst også den kompletterende information om Googles anvendelse af data i Google Partner Network, som er tilgængelig her:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=da
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=da

Google er certificeret efter:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Mere information om databeskyttelse findes her:
https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=de


f) Integrering af eksternt indhold
Vi anvender eksternt dynamisk indhold for at optimere udseende og indhold på hjemmesiden. Når du besøger hjemmesiden sendes der automatisk en forespørgsel til indholdsleverandørens hjemmeside via API. Visse data (f.eks. anvenderens IP-adresse) overføres ved denne forespørgsel. Derefter overføres det dynamiske indhold til vores hjemmeside hvor det vises. Vi anvender eksternt dynamisk indhold i forbindelse med følgende funktioner:

aa) Integrering af YouTube-videoer
Vi har integreret videoer fra YouTube, drevet af YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube”), ind på vores hjemmeside. Ved afspilning af en video overføres der logoplysninger til YouTubes servere i USA. Disse data behandles på grundlag af vores hovedinteresse i at optimere markedsføringen af vores tilbud i overensstemmelse med Artikel 6, paragraf 1 (f) af GDPR.

YouTube er certificeret efter: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Mere information findes her: https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=de

bb) Google Maps
Vi anvender Googles “Google Maps” for at give dig et interaktivt kort. Når kortet vises overføres visse data, deriblandt din IP-adresse og hvor du befinder dig, til Googles servere i USA, hvor det også lagres. Denne data behandles på grundlag af vores legitime hovedinteresse i at optimere markedsføringen af vores tilbud i overensstemmelse med Artikel 6, paragraf 1 (f) af GDPR.

Google er certificeret efter: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Mere information om databeskyttelse findes her: https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=de

g) Sociale plug-ins
Vi anvender plug-ins fra tredjepartsleverandører på vores hjemmesider. Vha. disse kan du informera dine kontakter hvis du kan lide vores online-indhold, publicere links eller dele indholdet.

Disse plug-ins kendetegnes af tredjepartsleverandørens logo. Når du besøger vores hjemmeside overføres dine data til tredjepartsleverandøren. Hvis du er en registreret bruger hos en tredjepartsleverandør, kan denne data overføres til din brugerkonto der. Denne data kan også overføres til tredjepartsleverandøren hvis du ikke er registreret som bruger der og ikke klikker på en plug-in på vores hjemmesider. Hvis oplysningerne overføres og du ikke samtidigt registrerer dig som bruger hos tredjepartsleverandøren er det dog ikke muligt med det samme at gøre en direkte personlig kobling til dig baseret på IP-adressen for eksempel. Dette ville kræve at din internetleverandør videregiver information om dig. Formålet med og omfatningen af tredjepartsleverandørens behandling af data findes i leverandørens policy om personoplysninger.

Denne data behandles på grundlag af vores legitime hovedinteresse i at optimere markedsføringen af vores online-indhold i overensstemmelse med Artikel 6, paragraf 1 (f) af GDPR.

Plug-ins fra følgende leverandører anvendes på vores hjemmeside:C. Dataens lagringstid
Vi gemmer bare personlige data så længe det er nødvendigt for formålet med behandlingen, eller indtil du tilbagekalder dit samtykke. I og med at vi skal leve op til lovpligtige opbevaringskrav kan lagringstiden for visse data være på op til 10 år, uanset hvorfor dataen behandles.

D. Dine rettigheder

a) Information og tilgang
Du kan nårsomhelst og gratis bede om information omkring al personlig data vi har om dig.

b) Korrigering, sletning, begrænsning af behandling (blokering), indvending
Hvis du ikke længere giver dit samtykke til, at dine personlige data gemmes, eller hvis de ikke længere er korrekte, vil vi på din begæring slette, blokere eller lave de nødvendige ændringer (så længe dette er muligt under gældende lov). Dette gælder også hvis vi i fremtiden skal begrænse behandlingen af dine data.

c) Dataportabilitet
På anmodning fra dig gør vi dine data tilgængelige for dig på et almindeligt forekommende, struktureret og maskinlæsbart format, for at du skal kunne overføre denne data til en anden virksomhed.

d) Retten til at indgive en klage
Klager kan indgives til en tilsynsmyndighed: https://www.datatilsynet.dk

e) Retten til at tilbagekalde dit samtykke, med virkning fra da af
Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke, med virkning fra da af. At samtykket tilbagekaldes påvirker ikke lovligheden i at behandle data baseret på samtykke fra inden samtykket blev tilbagekaldt.

f) Restriktioner
Ovenstående rettigheder tillempes ikke på data, hvor vi ikke kan identificere datasubjektet (hvis dataen f.eks. er blevet anonymiseret af analysemæssige hensyn). Du kan muligvis udøve din ret til at tilgå dataen/blive informeret, få slettet, få blokeret, få rettet eller overført denne data til en anden organisation, hvis du giver os yderligere information som gør det muligt for os at identificere dig.

g) Udøv dine rettigheder som datasubjekt
Hvis du har spørgsmål ang. behandlingen af dine data, ønsker at udøve din ret til at tilgå data/blive informeret, rette, blokere, invende, slette eller hvis du vil få dine data med henblik på at overføre dem til en anden organisation, så kontakt os venligst på kundekontakt@sto.com.

RIGHT OFFCANVAS AREA